Carien en ik kennen elkaar al jaren. Het Nederlands Bureau voor Toerisme was ons kennismakingsplatform. Daar is een mooie vriendschap tussen een stuk of 10 dames ontstaan die tot op de dag van vandaag nog voortduurt. Iedereen is inmiddels een eigen weg ingeslagen, zo ook Carien.

Als Certified Healing Touch Practitioner heeft zij een eigen praktijk en begeleidt zij mensen met uiteenlopende klachten, als aanvulling op – en complementair aan de reguliere zorg.

Healing Touch. Het klinkt wat zweverig. Is het dat ook?

“Nee, bij lange na niet. Het is meer onwetendheid over wat het kan doen. Healing Touch brengt balans in je hele energiesysteem en is ook veel meer dan alleen maar een ontspanningsmoment. Het heeft grote positieve effecten bij chronische of acute klachten. Het is een verzorgende en helende bioveld therapie gericht op het zelfhelend vermogen.”

Zeker in deze tijd lijkt me dat van groot belang. Zorgen voor je eigen immuunsysteem.

“Ja, dat klopt. We kunnen constateren dat heel veel mensen in angst leven op dit moment. Mensen die ik spreek ervaren dat ze de regie kwijt zijn. En velen wachten op een vaccin waarvan ze denken daar hun vrijheid mee terug te krijgen. Maar, virussen en bacteriën zijn overal. Je kunt niet een blokje om. Mocht je ziek worden en symptomen krijgen dan kun je sneller herstellen wanneer je eigen immuunsysteem op orde is. Door Healing Touch zet je je eigen energie ‘aan’ zodat je een grotere weerbaarheid krijgt. Niet alleen fysiek maar ook mentaal, emotioneel en spiritueel.”

Ik kan me voorstellen dat dit allemaal enorm samenhangt. Heb je een voorbeeld?

“Stel dat je chronische rugpijn hebt en daardoor je lievelingssport niet meer kan beoefenen. Dat doet wat met je. Misschien word je wel boos of heel verdrietig omdat je lijf je in de steek laat. Naast de fysieke pijn zorgen gedachten en gevoelens dus ook voor mentale en emotionele pijn. Met Healing Touch richten wij op jouw totale systeem. Als op één van deze lagen verbetering plaatsvindt, heeft dat invloed op je andere lagen. Zo draagt een positieve mindset bij aan algeheel welbevinden waarbij je leert omgaan met hetgeen er is.”

Omgaan met hetgeen er is?

“Een cliënt van mij is trainer en werkt met en in groepen. Al een tijd had ze chronische hoofdpijn en van alles geprobeerd. En wat bleek? Ze liep leeg op de energie van de groep. Door de Healing Touch behandelingen is haar migraine sterk in intensiteit en frequentie afgenomen. Ook omdat ze beseft en heeft geleerd hoe ze haar eigen energie bij zichzelf kan houden en zich af kan schermen voor de energie van anderen. Met een eenvoudige ademhalingsoefening leer ik je bijvoorbeeld weer rustig te worden in je lijf waarbij je gevoelens van spanning, verdriet of boosheid kunt gaan loslaten.”

Kun je uitleggen wat Healing Touch dan eigenlijk is?

“Healing Touch is een energietherapie, een behandelvorm die het menselijk energiesysteem in balans brengt. Energie wil je laten bewegen, zo soepel mogelijk laten stromen, zonder blokkades. En daar gebruik ik mijn handen voor om dat te realiseren. Daarom is een gezonde leefstijl zo belangrijk. Voldoende rust, beweging en ontspanning. Gezonde voeding. Dat weten we allemaal. Maar juist in deze tijd is het vooral de stress de baas worden. En om jouw systeem beter in balans te krijgen, kan Healing Touch een middel zijn dat daarbij helpt.”

Hoe is dit ooit op jouw pad gekomen?

“In 2014 werd mijn vader ziek. Inmiddels was ik in contact gekomen met twee zeer ervaren en gecertificeerde professionals uit het Healing Touch vakgebied die mij vertelden dat iedereen kan leren om te werken met energie. En ik werd nieuwsgierig want ik wilde mijn vader graag iets bieden. Hij zat toen in een oncologisch traject. Dus ik heb de eerste twee modules als basis gedaan en vervolgens werd ik er zo enorm door geboeid dat ik verder ben gaan leren. Niet alleen qua kennis maar ook qua vaardigheden. Ik ging steeds meer vrienden en kennissen behandelen. En uiteindelijk, na module 5 en certificering, komt alles bij elkaar. Mijn vader is uiteindelijk overleden maar wel op een kalme manier, vol vertrouwen.”

Wat klinkt dat mooi.

“Als je een rivier laat stromen, gebeurt dat moeiteloos. Zo ook voor mij. Dit werk voelt als thuiskomen. Nooit gedacht, maar dit is wat ik mag doen. Zonder angst wat anderen ervan vinden.”

Maar, hoe functioneert het naast de reguliere zorg?

“Zorg is nooit of-of maar en-en. Als je denkt dat niets jou meer kan helpen en de reguliere zorg uitbehandeld is, denk dan eens aan Healing Touch. Dit gaat over welzijnsbevordering in zijn totaliteit. In de verbinding tussen lichaam en geest. Ik hoop dat het ooit onderdeel van de reguliere zorg kan worden. Daarom streven we naar meer bekendheid en proberen we ook zoveel mogelijk mensen op te leiden.”

En hoe doen jullie dat?

“Er is een platform Healing Touch-in-Nederland. Ook al is Healing Touch een verpleegkundige handeling, hoef je geen verpleegkundige achtergrond te hebben. Maar je kunt bijvoorbeeld module 1 en 2 wel volgen bij de V&VN. Het is een wereldwijde methodiek die je kunt inzetten bij een hospice, in de thuis- en buurtzorg, in een kliniek en ziekenhuis maar ook gewoon thuis of op de sportclub. Overal eigenlijk. En dat is het mooie van de opleiding. Hij is modulair opgebouwd. Iedereen kan het leren in eigen tempo”.

Toch nog even terug naar de reguliere zorg. Kun je het nog iets verduidelijken?

“Stel dat je een medicijn moet nemen. Dat medicijn heeft niet alleen invloed op jouw pijnklacht maar beïnvloedt je hele systeem. Of je hebt een operatie gehad met een narcose. Dan zitten er schadelijke stoffen in je lichaam die je zo snel mogelijk eruit wil hebben. Wat je doet met Healing Touch is je lichaam zo snel mogelijk reinigen. Dus het veld schoonmaken en de afvalstoffen laten verdwijnen zodat je zo min mogelijk last hebt van bijwerkingen. We gaan als het ware het zelfhelend vermogen optimaliseren.”

Heb je voor ons enkele voorbeelden over de effecten van Healing Touch?

“Een cliënt kwam bij mij met gordelroos in het gezicht. Hevige pijn en jeuk. Ik heb haar een paar dagen achter elkaar behandeld. Daarna was haar huid zo goed als hersteld en ze had ook geen pijn en jeuk meer.”

“Als je bijvoorbeeld een oncologisch traject moet doorlopen, dan heb je door Healing Touch minder last van bijwerkingen. Je bent minder vermoeid en slaapt beter. En je leert beter omgaan met wat er is, namelijk een leven na de diagnose kanker. Dat heb ik bij mijn vader zien gebeuren. Zijn algehele welbevinden werd beter dankzij een verbeterde balans tussen fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.”

“Een andere cliënt had een enorme tumor in haar rug. Ze moest een grote operatie ondergaan. Door Corona mocht niemand bij haar komen. Haar heb ik toen op afstand behandeld.”

Ter afsluiting een review die Carien van deze cliënt heeft mogen ontvangen:

Dag Carien, lieve Carien,

Als Shiatsu- en gecertificeerd Healing Touch Practitioner ben ik ervan overtuigd dat alles, ja alles, energie is. Energie die het mogelijk maakt om fysieke en niet-fysieke activiteiten te verrichten. Mijn energie was beneden alle peil en eind maart kreeg ik het bericht te horen dat er uitzaaiingen van borstkanker (tien jaren geleden) werden gevonden in mijn ruggenwervel.

Een acute operatie (spondoliose) kon niet uitblijven anders zou er een te grote kans bestaan op een dwarslaesie. Ook de operatie bleek niet helemaal zonder risico. Toch was het voor mij duidelijk. Opereren. Zodra dit bij mij bekend was heb ik gevraagd aan Carien om Healing Touch toe te passen. In verband met de Corona uitbraak was het niet mogelijk om dit uit te voeren aan het ziekenhuisbed. En zo begon Carien met de non-invasieve energetische technieken op afstand.

 Vooraf kreeg ik te horen wanneer ze me ging behandelen en vroeg ze naar mijn fysieke-, lichamelijke-, en mentale situatie op dat moment. Ik zorgde ervoor dat ik rustig kon liggen in het ziekenhuis zonder gestoord te worden en de verpleging was op de hoogte van mijn energetische behandeling op afstand. Voor de operatie werd ik rustiger en kreeg ik meer vertrouwen en na de operatie kon ik na twee uur mij weer bewegen. Vanaf die tijd heb ik om de drie dagen een behandeling op afstand ontvangen en knapte ik zienderogen op. Carien heeft zich met name gericht op mijn wond (8 tussenwervels waren er weggehaald) en binnen drie dagen was deze zo goed als gedicht, tot grote verbazing van het verplegend personeel en de artsen. Nadat ik werd ontslagen uit het ziekenhuis heeft Carien me wederom thuis op afstand behandeld. Mijn schouders kon ik meer bewegen na de behandeling en ook de pijn werd aanzienlijk minder als zij Healing Touch had toegepast. Nu, acht weken verder, kan ik zonder een overdosis aan morfine (van 85 mg naar 10 mg maximaal per dag) lopen, bewegen en oefeningen doen om mijn rug-en schouders te bewegen. Zonder de toegewijde behandelingen van Carien had het er heel anders uitgezien, hiervan ben ik overtuigd. Bedankt Carien voor je niets aflatende steun en toegewijde professionele behandelingen. 

Wat een indrukwekkend verhaal. En wat een mooi instrument dat op vele terreinen verlichting kan bieden. Carien behandelt zowel mensen in haar praktijk maar boekt op afstand eveneens prachtige resultaten. Misschien is het dan tijd om zelf eens een Healing Touch behandeling te ervaren. Voor mij gaat dat binnenkort gebeuren! En daar verheug ik me enorm op. Energie voelen en vooral voelen stromen. Waarbij het belang van een goede mindset zorgt voor het verminderen van gedachten, overtuigingen en gevoelens van bijvoorbeeld angst. Juist in deze tijd een thema dat velen van ons raakt. Ik wens jullie allemaal ‘een Carien’ toe die vanuit vertrouwen en zonder ego mensen kan en wil helpen.

Interview #11 uit de serie ‘Op Reis met de TeamReisLeider’