Als je in gesprek raakt met Anouk dan spreekt daar een groot gevoel van rechtvaardigheid uit. Bij onze businessclub Business Open vraagt zij vaak aandacht voor organisaties die zij een warm hart toedraagt, zoals het Residentie Orkest, de Stichting Haagse Muziekcentrale of een zorginstelling. Dat heet altruïstisch oftewel onbaatzuchtig, geloof ik. Als je haar indrukwekkende cv doorleest, dan geeft zij heel veel terug aan de maatschappij.

Hoe komt dat zo?

“Tja, daar rol je zo in. Het gaat eigenlijk altijd over mensen. Het is vooral inspirerend om iets te kunnen betekenen. Ik wil graag iets teruggeven aan de maatschappij. Maar mijn toegevoegde waarde is dan vooral de inbreng vanuit mijn expertise.”

En jouw expertise is ondernemingsrecht, arbeidsrecht en mediation?

“Ja, dat klopt. Daarbinnen richt ik me vooral op reorganisaties en herstructureringen. Ik probeer de wensenpakketten van de verschillende interne rollen in de juiste juridische mallen te krijgen die een bedrijf nodig heeft om het doel te realiseren. Ik hou van puzzels oplossen en zulke complexe projecten vind ik erg leuk om te doen. Onderdeel daarvan zijn vaak de trajecten met de medezeggenschapsorganen en de vakbonden. En uiteraard begeleid ik ook individuele arbeidsgeschillen, voor zowel werkgevers als werknemers. Ik ga uit van de gedachte dat het recht dienend is en niet (altijd) leidend.”

Hoppa. Kun je een voorbeeld geven?

“Ik vergelijk het recht altijd met een schutting. Het recht is de schutting van de maatschappij. Tot daar en niet verder. Binnen de schutting kan iedereen meedenken over de inrichting, maar de schutting staat. Soms kunnen we de schutting op een slimme manier een beetje opschuiven zodat het wat beter past bij de plannen en soms wordt deze opgeschoven of teruggeduwd. In dat laatste geval is het recht juist wel weer leidend. Mijn klanten werken in de ‘tuin van de maatschappij’ en kunnen de totale inrichting vormgeven. Vaak is er voldoende ruimte voor een creatieve invulling. Daar help ik dan bij.”

Wat een heldere metafoor. In welke sectoren ben jij actief?

“Dat kan van alles zijn. Ik heb het nodige in de zorgsector gedaan, zoals het begeleiden van een zorginstelling naar de (her)inrichting en oprichting van twee nieuwe bedrijven. Maar ook binnen de cultuur- en welzijnssector heb ik grote trajecten begeleid. Je ziet dat er nu binnen handelsondernemingen meer behoefte aan begeleiding is, in deze gekke crisis-tijd. Mijn klanten zitten door het hele land.”

Naast je werk als advocaat en mediator verricht je ook werkzaamheden als toezichthouder.

“Ook in de rol als toezichthouder kan ik mijn expertise en wat ik leuk vind, positieve invloed uitoefenen bij organisaties, combineren. Een toezichthouder heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het functioneren van instellingen. Best een grote verantwoordelijkheid, die ik graag neem. Op dat soort functies moet je altijd solliciteren in het kader van transparantie en Good Governance. Bovendien deel ik graag mijn kennis en ervaring met beginnende toezichthouders. Daarom geef ik ook les in wet- en regelgeving.”

Word je ook voor functies gevraagd?

“Ja zeker. Een mooi voorbeeld hiervan is dat ik iets constateerde op het voetbalveld en vond dat ik dit moest aankaarten. Zo kwam ik terecht bij de Commissie van Beroep Tuchtrechtspraak voor het district West van de KNVB en dan specifiek voor het amateurvoetbal. Vervolgens ben ik gevraagd om daar een actieve bijdrage te leveren.”

Heb je een voorbeeld?

“Stel iemand krijgt een rode kaart. Vervolgens komt dat bij een aanklager, die bepaalt dat die speler voor een x aantal wedstrijden wordt uitgesloten. Mocht de speler en/of de club in beroep gaan, dan komt het bij de tuchtcommissie. Als de speler het niet eens is met die uitspraak, dan kan deze in hoger beroep bij de Commissie van Beroep en komt de ernstige overtreding op de tafel van mij en mijn collega’s. Binnen de kaders van de tuchtreglementen doen wij dan een uitspraak.”

Ik hoor eigenlijk in alles ook jouw expertise als mediator door. Klopt dat?

“Hierbij hanteer ik het uitgangspunt dat je bij voorkeur niet een derde moet laten beslissen over jouw situatie, maar dat je moet proberen om er zelf uit te komen. Hoe moeilijk ook. Laten we eerst gezamenlijk kijken hoe we eruit kunnen komen. Dat kan met behulp van een onafhankelijke mediator, die het proces bewaakt en de partijen er toe aanzet, en in het ideale geval wat inspiratie biedt, om de zaak te regelen. En dan op zo’n manier dat alle partijen er iets aan hebben. Het is eigenlijk de stap om een rechtszaak voor te zijn. Soms ben ik als adviseur van een van de partijen bij een mediation betrokken. Dan zal ik voor mijn cliënt proberen tot een regeling te komen die  zoveel mogelijk tegemoet komt aan zijn of haar belangen.”

De menselijke maat staat voorop….

“Absoluut. Mijn bijdrage is ervoor te zorgen dat iemand weer verder kan.”

Over menselijke maat gesproken. Je bent een samenwerkingsverband aangegaan met een tweetal andere professionals onder de noemer: Veranderen met oog voor ‘de menselijke maat’. Kun je daar iets over vertellen?

“Wij zijn zelfstandige professionals met een enorme dosis aan ervaring. En wij zoeken en vinden verbinding om bij veranderprocessen binnen ondernemingen, de mens niet uit het oog te verliezen. Mensen maken namelijk het verschil. In onze samenwerking zijn wij complementair aan elkaar met een open blik en ruimte voor ieders inbreng. Overigens hebben wij al een aantal projecten met goede afloop begeleid. Ik werk samen met een expert in het implementeren van veranderingsprocessen en een specialist op het gebied van visie- en strategieontwikkeling & en strategische HR vraagstukken. Zelf breng ik mijn expertise binnen het vakgebied arbeids- en ondernemingsrecht in. Wat wij gezamenlijk doen, is het begeleiden van de efficiencyslag van bedrijven,  zonder werknemers tekort te doen, zodat het proces zo goed mogelijk verloopt.”

Wat is jouw belangrijkste advies?

“Blijf vooral met elkaar in contact. Heel veel vragen, bezwaren en zorgen kunnen  vooraf worden weggenomen, zodat duidelijkheid ontstaat en mensen vooruit kunnen kijken. Discussies over wat wel en niet mogelijk is, worden dan voorkomen en de medewerkers zetten hun hakken niet in het zand. Dit levert uiteindelijk meer op. Óók als het gaat om de rechtspositie van mensen. Als een organisatie een draai moet maken, schakel ons daar dan tijdig bij in. Dan kunnen we gezamenlijk een plan uitdenken met een aantal scenario’s op hoofdlijnen. Dan heb je strategisch nog een keuze en kun je de weg daarna nog verder uitdenken. Vooral met elkaar.”

Wat vind jij nou het allerleukste?

“Als ik in een vroegtijdig stadium kan meedenken in processen. Dan kan ik mijn creativiteit kwijt, uiteraard met het bewaken van de ‘schuttinggrenzen’. Maar ook als ik een verbinding kan maken met mooie maatschappelijke processen en daar iets kan betekenen. En weet je wat ook zo fijn is? Ik sport om in beweging te blijven en ik ga graag naar concerten van bijvoorbeeld het Residentieorkest. Voor de pauze sta ik nog in de denkstand maar na de pauze kom ik in de ruststand en kan ik zitten en genieten. Heerlijk.”

We hebben het nog helemaal niet gehad over de verbinding tussen zakelijk en privé. Wil je daar wat over vertellen?

“Ik woon met veel plezier al jaren in Den Haag met mijn man onze vier kinderen. Allemaal jongens.”

Aha. De KNVB …

“Jazeker, voetbal maar ook cricket en rugby wordt er gespeeld. En dan kan ik zo genieten langs de lijn. Ook maak ik  tijd vrij om zelf te sporten en om te genieten van kunst en cultuur. We hebben ook een hond waarmee we dagelijkse wandelingen over het strand maken. Vroeg in de ochtend zien we inmiddels de zon opkomen. Hoe mooi is dat?”

Een mooie en zonnige dag loopt weer ten einde. En zo ook ons gesprek. Wat een boeiende vrouw is Anouk. Echt een voorbeeld van ‘Practice what you preach’. En dat is nou het leuke van míjn werk. Ik mag met experts in gesprek over hun vakgebied maar ook wat hen in het dagelijks leven bezighoudt. Wandelen, zitten, luisteren, opschrijven, uitwerken, herlezen, opsturen en dan hopen dat mijn verhaal recht doet aan de mens achter de ondernemer. In dit geval Anouk Talitsch, advocaat op het gebied van ondernemings- en arbeidsrecht en mediator. Maar eigenlijk …. zoveel meer …..

Fotografie Marieke Zelisse

Interview #13 uit de serie ‘Op Reis met de TeamReisLeider’